Mirascreen G2

Mirascreen G2

Գինը` 11500 դրամ
Առկա է` 1

Թույլ է տալիս սմարթֆոնի էկրանը հեռարձակել հեռուստացույցի էկրանին, Wi-FI-ի միջոցով
1080 P (Full-HD)
WiFi module / version:8188FTV
RAM: DDR3 128Mb
Internal flash: SLC 128MB
CPU version / processor: AM8252B
Resolution:1920 x 1080 (max)
Feature 1: HDMI TV Dongle / HDMI WiFi Display Receiver