100% գումարի վերադարձ

Պատվիրատուն իրավասու է վերադարձնել գնված բոլոր ապրանքները, անգամ եթե ապրանքն օգտագործվել է՝ առանց որևէ պատճառ նշելու, գնումը ստանալուց 2 օրվա ընթացքում և ստանալ ամբողջ գումարը։ 

 

Վերադարձի պայմաններ